Persbericht naar aanleiding van de uitspraak in de zaak van Michael P.

Persbericht inzake Michael P.

Vanmorgen is door de rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in de zaak van Michael P.

Op een aantal essentiële onderdelen is het verweer van de verdediging niet gevolgd. Zo is het door de rechtbank geconstateerde vormverzuim met betrekking tot de aanhouding niet gesanctioneerd. Verder is door de rechtbank bij de beoordeling van de toerekenbaarheid  van cliënt uitgegaan van een meer planmatige variant, terwijl de verdediging heeft aangevoerd dat zijn persoonlijkheidsstoornis en de gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens een meer voorname rol hebben gespeeld bij het plegen van de feiten. Tevens is wat de strafmaat betreft door de rechtbank geen aansluiting gezocht bij de door de verdediging aangehaalde uitspraken in die zin dat de strafmaat vele malen hoger is dan in soortgelijke strafzaken. 

In overleg met cliënt wordt besloten of hoger beroep wordt ingesteld.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht